Program

Miejsce obrad:
Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
ul Bażyńskiego 4, GdańskRamowy Program konferencji

25 września 2015 (Piątek)
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:40 Otwarcie Konferencji – Teresa Bauman
9:40 – 11:30 Debata: Po co nam szkoła?
11:30 – 11:50 przerwa kawowa
11:50 – 12:10 Wykład: Joanna Rutkowiak
12:10 – 12:40 Wykład: Ingeborg Müller-Hohagen (tłumacz)
12:40 – 13:00 dyskusja
13:00 – 13:20 Wykład: Dorota Klus-Stańska
13:20 – 13:40 Wykład: Piotr Laskowski
13:40 – 14:00 dyskusja
14:00 – 15:00 obiad
15:00 – 16:30 Warsztaty - tura I
16:30 – 17:00 przerwa kawowa
17:00 – 18:30 Warsztaty - tura II
18:30 – 19:00 Open Space Technology1
19:00 – 21:00 kolacja
21:00 – 21:30 Open Space Technology
26 września 2015 (Sobota)
10:00 – 10:30 Wykład: Joris Vlieghe (tłumacz)
10:30 – 10:50 dyskusja
10:50 – 11:10 przerwa kawowa
11:10 – 13:00 Forum Dobrych Praktyk (równoległe sesje)
13:00 – 14:00 obiad
14:00 – 16:00 Seminaria (równoległe sesje)
16:15 – 17:00 Zakończenie konferencji

1 Metoda Otwartej Przestrzeni – polega na samoorganizacji względnie dużej grupy ludzi, którzy – posługując się odpowiednimi zasadami – samodzielnie moderują dyskusje w małych grupach, tworzonych wokół wskazanych przez siebie tematów.
WYKŁADY wygłoszą zaproszeni goście:

Joanna Rutkowiak (Olsztyńska Szkoła Wyższa)
Emerytowana Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Doctor Honoris Causa University of Linköping (Szwecja), jedna z najwybitniejszych badaczek edukacji w Polsce, współtwórczyni gdańskiej szkoły myślenia pedagogicznego. Autorka koncepcji „dialogu bez arbitra”, „pulsujących kategorii w myśleniu o edukacji”, „uczenia się od outsidera”, „uczenia się wewnętrznego i zewnętrznego” i wielu innych. Ostatnio tropi neoliberalne uwikłania edukacji i pokłada nadzieję w rozpoczynaniu zmian z poziomu mezo. Ważniejsze publikacje: Pytanie, dialog, wychowanie (redakcja 1992); Odmiany myślenia o edukacji (1995); Neoliberalne uwikłania edukacji (wspólnie z Eugenią Potulicką).

Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
Profesor zwyczajna, wybitna badaczka polskiej szkoły, która wprowadziła na grunt polskiego myślenia pedagogicznego idee konstruktywizmu edukacyjnego. Założycielka Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak” w Olsztynie. Założycielka i Redaktor Naczelna „Problemów Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education” – naukowego czasopisma o międzynarodowej renomie. Twórca koncepcji wiedzy ‘po śladzie’ i wiedzy ‘w poszukiwaniu śladu’, wiedzy publicznej i osobistej, orientacji „na wynik” i „na proces” w kształceniu matematycznym i wielu innych. Ważniejsze publikacje: Konstruowanie wiedzy w szkole (2000); Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (wspólnie z Marzenną Nowicką 2005); Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń (2010).

Piotr Laskowski (Uniwersytet Warszawski)
Egiptolog, historyk idei, pedagog. Współtwórca, pierwszy dyrektor i nauczyciel historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im Jacka Kuronia w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach. Wybitna postać polskiego intelektualnego życia publicznego. Zainteresowany demokratyzacją edukacji i jej rolą w budowaniu równości społecznej. Ważniejsze publikacje: Szkice z dziejów anarchizmu (2006) oraz Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej (2011)


Joris Vlieghe (Uniwersytet w Edynburgu / Uniwersytet w Liverpool).
Badacz edukacji wywodzący się ze słynnego Laboratorium Edukacji i Społeczeństwa w KU Leuven (Belgia). Były nauczyciel licealny, historyk sztuki, filozof. Interesuje się poza-instrumentalnym sensem nowych technologii w edukacji, rolą ciała i znaczeniem cielesności w kształceniu oraz praktykami wspólnego (wspólnotowego) ćwiczenia. Ważniejsze publikacje: Curating the European University. Exposition and Public Debate (współredakcja z M. Simons, M. Decuypere i J. Masschelein 2011); The Democracy of the Flesh: Laughter as an Educational and Public Event (wspólnie z M. Simons i J. Masschelein 2009); Traditional and digital literacy. The literacy hypothesis, technologies of reading and writing, and the ‘grammatized’ body (2015).

Ingeborg Müller-Hohagen ( Dachau Institut Psychologie und Pädagogik / Montessori Bawaria) Światowej sławy znawczyni pedagogiki Montessori. Nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z 16-letnim doświadczeniem jako nauczyciel w szkole montessoriańskiej w ramach Aktion Sonnenschein Prof. dr Theodora Hellbrügge. Honorowy Rektor Szkoły Montessoriańskiej w Wertingen (Bavaria, Niemcy). Pedagożka teatru, nauczycielka Qi Gong, długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Montessori na poziomie kraju związkowego Bawaria, współzałożycielka Akademii Montessori w Monachium, członek kierownictwa Akademii MoBil, wykładowca uniwersytetów w Augsburgu, Passau oraz Ludwig Maximilians Universität w Monachium.WARSZTATY przeprowadzą natomiast między innymi:

Dr Grażyna Szyling – wieloletnia nauczycielka i dyrektorka w szkole publicznej; specjalistka w zakresie diagnozy i ewaluacji edukacyjnej; między innymi autorka książki: Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami (Kraków 2011).

Dr Ewa Zalewska – badaczka podręczników szkolnych, znawczyni kwestii autorskich programów i podręczników, znakomicie zorientowana w niemieckich rozwiązaniach dydaktycznych, autorka między innymi książki: Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych (Gdańsk 2013).

Anna Karsznia-Ciżmowska – nauczycielka w przedszkolu i szkole Montessori z ponad 10-cio letnim stażem. Mariusz Budzyński – były wieloletni dyrektor Szkoły ALA we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego, pionier i propagator idei tutoringu w edukacji.

Dr Katarzyna Wajszczyk – były pedagog szkolny, specjalistka w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, autorka książki: Konflikt w szkole. Studium etnograficzne (Gdańsk 2015).

Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – specjalista w zakresie dramy, twórca struktur Odysei Umysłów w Polsce, twórca i wieloletni szef Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego „Wybrzeżak”, animator niezliczonych wydarzeń z pogranicza sztuki i edukacji.

Piotr Kowzan – studiował na uniwersytetach w Polsce, w Szwecji, w Danii i na Islandii oraz w Niemczech (na Duńskim Uniwersytecie Ludowym). Badał jak uczą się aktywiści ruchów społecznych i jak zmieniają się ludzie pod wpływem długów. Zajmuje się problemami współpracy, aktywizacją studentów i zagadnieniem gier dydaktycznych.

Jarosław Jendza – nauczyciel akademicki i szkolny, badacz uniwersytetu, eksplorator pedagogii Montessori oraz innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania.Wśród prowadzących SEMINARIA udział swój potwierdzili:

Prof. Robert Kwaśnica – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, twórca polskiej pedagogiki inspirowanej myślą hermeneutyczną, Autor między innymi książki: Dwie racjonalności. Od pedagogiki ogólnej do filozofii sensu (Wrocław 1987) oraz wydanej ostatnio O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy (Wrocław 2015) – która będzie podstawą jednego z seminariów.

Prof. Henryk Mizerek – pedeutolog, specjalista w zakresie ewaluacji i stosowanych badań społecznych, autor między innymi książki: Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, (Olsztyn 1999).

Prof. Maria Groenwald – wieloletni nauczyciel szkolny, specjalista w zakresie problematyki egzaminu i egzaminowania, między innymi autorka książki: Etyczne aspekty egzaminów szkolnych (Gdańsk 2011).

Prof. Teresa Bauman – badaczka uniwersytetu, specjalistka w zakresie metodologii badań pedagogicznych, krytycznego myślenia i demokratyzacji edukacji, autorka książek: Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych (Gdańsk 2001) oraz Proces kształcenia w uniwersytecie…(Gdańsk 2011).

Prof. Alicja Jurgiel-Aleksander – andragog, specjalistka w zakresie jakościowej metodologii badań społecznych, autorka książek: Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim (Gdańsk 2007) oraz Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznjej (Gdańsk 2013).

Dr Jolanta Dyrda – specjalistka w zakresie pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, twórczyni poznawczo-społecznej koncepcji dysleksji, autorka książki: Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły (Gdańsk 2003).

Prof. Jolanta Kruk – specjalistka w zakresie dydaktyki ogólnej i pedagogiki muzeów, twórca koncepcji otwartego środka dydaktycznego i projektowania edukacyjnego, autorka między innymi książki: Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne (Gdańsk 2008).

Prof. Zdzisław Aleksander – filolog, glotodydaktyk, kaszubista, specjalista w zakresie pedagogii C. Freineta oraz teorii komunikacji, autor między innymi książki: Szansa na międzypokoleniowy dialog w kontekście rozumienia słów z zakresu moralności przez współczesne podmioty edukacyjne (Gdańsk 2009).W ramach FORUM DOBRYCH PRAKTYK swój udział zgłosili między innymi:

Prof. Jolanta Kruk – prezentacja: Dydaktyka interaktywna

Prof. Zdzisław Aleksander – koordynacja prezentacji: Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a

Dr Ewa Zalewska – prezentacja: Szkoła w Bielefeld

Anna Ciżmowska – prezentacja: Z inspiracji pedagogiką M. Montessori

Uczniowie i Dyrektorzy Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu – prezentacja: Tutoring w szkole

Nauczyciele z zespołu Kreatywna Pedagogika Gdańsk – zgłoszona prezentacja: Lekcja pokazowa z dyskusją

Monika Maciejewska – prezentacja: "Oswajanie" ewaluacji. Od przymusu do dialogu

Anna Górecka – prezentacja: Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami w nauce a problemy z realizacją podstawy programowej

Jolanta Pułka – prezentacja: Szkoła skoncentrowana na uczniach

Sława Grzechnik – prezentacja: Praktyki komunikacyjne w świetle analizy transakcyjnej

Renata Michalak – prezentacja: Edukacja z neurobiologią w tle

Prezentacja zbiorowa: Monitorując prawa ucznia- refleksje i obawy – wstępne refleksje z realizowanego w latach 2015-1016 projektu w szkołach na Pomorzu.
KARTA ZGŁOSZENIANA KONFERENCJĘ
Pomyśleć szkołę inaczej / (Re)thinking school

Potwierdzenie uczestniczenia w wybranym seminarium, warsztatach oraz zgłoszenie własnego pomysłu na wystąpienie/przedstawienie/plakat itp..
Forma
26 września
14.00 - 16.00
Proszę wpisać swoje nazwisko, szkołę/uczelnię/instytucję oraz e-mail przy wybranym seminarium
Seminarium

Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie

Kultura edukacji

Przestrzeń dialogu w szkole

Demokracja w szkole

Krytyczne myślenie

Innowacyjność w edukacji
25 września (piątek)
Proszę wstawić "X" przy wybranych warsztatach
I tura
15.00- 16.30
II tura
17.00 - 18.30
Warsztaty
Ocenianie kształtujące, diagnoza


Autorstwo i twórczość w szkole


Być w relacjach – inspiracje montessoriańskie


Rozwiązywanie konfliktów


Od grywalizacji do zagracania – II tura
Tylko w II turze

Konsensus - alternatywne formy podejmowania decyzji w szkole - I tura

Tylko w I turze
(Nie)możliwe spotkania -Drama


Strategie zmiany w szkole – II tura
Tylko w II turze

Metody aktywizujące – I tura

Tylko w I turze
Zaprojektuj sobie szkołę


Nowe media w edukacji

26 września (sobota)

Forum dobrych praktyk
Dydaktyka interaktywna
Forma prezentowania – dowolna (plakat, prezentacja, inne ), FDP ma charakter otwarty .
W tej części konferencji jest miejsce na podzielenie się z innymi swoimi pomysłami
Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a
Szkoła w Bielefeld (Niemcy)
Z inspiracji pedagogią M. Montessori

Tytuł /temat oraz forma przedstawienia swojego pomysłu
Imię i nazwisko
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz