poniedziałek, 21 września 2015

Program konferencji

miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul Bażyńskiego 4



25 września 2015 (piątek) aula S 203

9:00 – 9:30 rejestracja uczestników
9:30 – 9:40 otwarcie Konferencji –T. Bauman
9:40 – 11:30 debata: Po co nam szkoła? - prowadzący P. Zamojski
11:30 – 11:50 przerwa kawowa
11:50 – 12:10 J. Rutkowiak: Pomyśleć szkołę inaczej w warunkach zwrotu złożoności świata (complexity turn)
12:10 – 12:40 Ingeborg Müller-Hohagen: Lernen ohne Druck und Angst – essentiell für eine zeitgemäße Schule (tłumacz) Uczenie się bez stresu i strachu - kwestie istotowe dla teraźniejszej szkoły
12:40 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 13:20 D. Klus-Stańska: Jak wyjść poza horyzont pomyślenia szkoły
i zrehabilitować wiedzę? Reminiscencje z Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak”
13:20 – 13:40 R.Kwaśnica: O szkole poza kulturową oczywistością
13:40 – 14:00 dyskusja
14:00 – 15:00 obiad

15:00 – 16:30 WARSZTATY - tura I



Anna Karsznia - Ciżmowska
Być w relacjach – inspiracje montessoriańskie
sala A 205

Piotr Kowzan
Konsensus - alternatywne formy podejmowania decyzji w szkole
sala A 207

Jarosław Jendza
Metody aktywizujące
sala A 203

Mariusz Budzyński
Zaprojektuj sobie szkołę
sala A 208
16:30 – 17:00 przerwa kawowa
17:00 – 18:30 WARSZTATY - tura II


Ewa Zalewska, Anna Malenda

Autorstwo i twórczość w szkole
sala A 205

Katarzyna Wajszczyk
Rozwiązywanie konfliktów
sala A 207

Jarosław Jendza
Strategie zmiany w szkole
sala A 203

Young Digital Planet
Nowe media w edukacji
Jak zostać gwiazdą (nowych) mediów we własnej klasie?
sala A 208

18:30 – 19:00 Open Space Technology1 (Hol- poziom -1)
19:00 – 21:00 kolacja
21:00 – 21:30 Open Space Technology (Hol- poziom - 1)


26 września 2015 (sobota) aula S 203

10:00 – 10:30 Joris Vlieghe: Education under school conditions. A plea for a thing-centered pedagogy (tłumacz) Edukacja w warunkach szkolnych. W stronę pedagogiki skoncentrowanej na rzeczach
10:30 – 10:50 dyskusja
10:50 – 11:10 przerwa kawowa
11:10 – 13:00 FORUM DOBRYCH PRAKTYK (równoległe sesje)



sala A 307
J. Dziekońska, Nowy wymiar kultury dziecięcej tworzony w Internecie
M. Żak-Skalimowska, Wymarzony podręcznik w oczach dziecka -refleksje na temat realizacji projektu: Tworzę swój podręcznik- wiem czego i jak chcę się uczyć
J. Kruk, P. Grzelecka, Pomoce edukacyjne jako element  warsztatu dydaktycznego nauczycielki przedszkolnej

sala
A 209/210
M. Sadowska, A. Mońko, Rola tutora
Dyrektorzy i uczniowie Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu – prezentacja: Tutoring w szkole
M. Rutka, Klasa medialno/dziennikarska-Komentarz do realizacji programu klas licealnych o profilu medialno/dziennikarskim pod patronatem kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UG



sala A 205
M. Maciejewska, „Oswajanie” ewaluacji. Od przymusu do dialogu,
W. Bednarkowa, Ewaluacja dialogowa zamiast tradycyjnego egzaminu
A. Górecka, Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami w nauce a realizacja podstawy programowej
A. Babicka - Wirkus, Miejsce oporu ucznia w szkole
A. Jędrzejowska, Dobry start dzieci z zespołem Downa w szkole integracyjnej (innowacja w edukacji)
sala A 206
U. Bartnikowska, B. Antoszewska, Uczenie się poprzez uczenie innych - przykład zastosowania edukacji domowej
A. Dereń, Animacja środowiskowa na przykładzie CIE w Kartuzach
M. Plicht, Młodzieżowy Ruch Naukowy czyli młodzież wsparciem dla nauczyciela
J. Karoń, Techniki pamięciowe - uczenie inaczej


sala A 208
J. Pułka, Szkoła skoncentrowana na uczniach
A. Karsznia-Ciżmowska, Z inspiracji pedagogiką M. Montessori
M. Pieprzyk, Metody nauczania w leśnych przedszkolach- Waldkindergearten w Niemczech
Sz. Dąbrowski, Ruch SLOW w edukacji
A.Tomasik, Projekt Kreatywna Pedagogika w Gdańsku - oddolna i dobrowolna zmiana szkół publicznych


sala A 207
Z. Aleksander, M. Kędra, M. Brzana, M. Tarnowska, Z inspiracji pedagogią C. Freineta
M. Kędra, Jak tworzyć i prowadzić szkołę publiczną opartą o pedagogię C. Freineta
M. Brzana i M. Tarnowska Dlaczego warto być nauczycielem freinetowskim. Nauczyciel Freinetowski w szkole niepublicznej
Sesja posterowa
M. Ciechomski , EMPATIA - zapomniany konstrukt w pedagogice
E. Zalewska, Szkoła w Bielefeld
A. Koterwas, International Baccalaureate School

13:00 – 14:00 obiad
14:00 – 16:00 SEMINARIA (równoległe sesje)

Maria Groenwald

Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie
sala A 203
Astrid Męczkowska-Christiansen
Kultura szkoły
sala A 205
Jolanta Dyrda

Przestrzeń dialogu w szkole
sala A 206
Alicja Jurgiel-Aleksander

Demokracja w szkole
sala A 207
Teresa Bauman

Krytyczne myślenie
sala A 208
Adam Jagiełło Rusiłowski

Innowacyjność w edukacji
s. A209/210

16:15 – 17:00 zakończenie konferencji

1 Metoda Otwartej Przestrzeni – polega na samoorganizacji względnie dużej grupy ludzi, którzy – posługując się odpowiednimi zasadami – samodzielnie moderują dyskusje w małych grupach, tworzonych wokół wskazanych przez siebie tematów.


Program do pobrania w PDF

środa, 8 lipca 2015

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,
informujemy, że uruchomiliśmy stronę internetową konferencji „Pomyśleć szkołę inaczej / (Re)thinking school”. Pod adresem: http://pomyslecszkoleinaczej.blogspot.com/
mogą Państwo znaleźć wszelkie niezbędne informacje dla uczestników tego wydarzenia.
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia należy natomiast kierować na adres mailowy:
pomyslecszkoleinaczej@gmail.com
Można już także dokonywać opłat konferencyjnych na konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dane beneficjenta:
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1 a
80-952 Gdańsk

w tytule wpłaty należy podać kod:
K797-15;
a także nazwę instytucji;
oraz imię i nazwisko osoby, za którą uiszczana jest opłata.

UWAGA! Ze względu na opóźnienie podania do wiadomości publicznej numeru konta, na który należy uiszczać opłaty konferencyjne, koszt udziału w konferencji wynosi:
Do 15 sierpnia 2015 – 250 zł
Od 16 sierpnia 2015 – 300 zł
Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie uczestników (bez śniadań) ale nie zawiera kosztów noclegu.


Jednocześnie przypominamy, że WYKŁADY wygłoszą zaproszeni goście:

Joanna Rutkowiak (Olsztyńska Szkoła Wyższa)
Emerytowana Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Doctor Honoris Causa University of Linköping (Szwecja), jedna z najwybitniejszych badaczek edukacji w Polsce, współtwórczyni gdańskiej szkoły myślenia pedagogicznego. Autorka koncepcji „dialogu bez arbitra”, „pulsujących kategorii w myśleniu o edukacji”, „uczenia się od outsidera”, „uczenia się wewnętrznego i zewnętrznego” i wielu innych. Ostatnio tropi neoliberalne uwikłania edukacji i pokłada nadzieję w rozpoczynaniu zmian z poziomu mezo. Ważniejsze publikacje: Pytanie, dialog, wychowanie (redakcja 1992); Odmiany myślenia o edukacji (1995); Neoliberalne uwikłania edukacji (wspólnie z Eugenią Potulicką).

Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
Profesor zwyczajna, wybitna badaczka polskiej szkoły, która wprowadziła na grunt polskiego myślenia pedagogicznego idee konstruktywizmu edukacyjnego. Założycielka Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak” w Olsztynie. Założycielka i Redaktor Naczelna „Problemów Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education” – naukowego czasopisma o międzynarodowej renomie. Twórca koncepcji wiedzy ‘po śladzie’ i wiedzy ‘w poszukiwaniu śladu’, wiedzy publicznej i osobistej, orientacji „na wynik” i „na proces” w kształceniu matematycznym i wielu innych. Ważniejsze publikacje: Konstruowanie wiedzy w szkole (2000); Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (wspólnie z Marzenną Nowicką 2005); Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń (2010).


Joris Vlieghe (Uniwersytet w Edynburgu / Uniwersytet w Liverpool).
Badacz edukacji wywodzący się ze słynnego Laboratorium Edukacji i Społeczeństwa w KU Leuven (Belgia). Były nauczyciel licealny, historyk sztuki, filozof. Interesuje się poza-instrumentalnym sensem nowych technologii w edukacji, rolą ciała i znaczeniem cielesności w kształceniu oraz praktykami wspólnego (wspólnotowego) ćwiczenia. Ważniejsze publikacje: Curating the European University. Exposition and Public Debate (współredakcja z M. Simons, M. Decuypere i J. Masschelein 2011); The Democracy of the Flesh: Laughter as an Educational and Public Event (wspólnie z M. Simons i J. Masschelein 2009); Traditional and digital literacy. The literacy hypothesis, technologies of reading and writing, and the ‘grammatized’ body (2015).

Ingeborg Müller-Hohagen ( Dachau Institut Psychologie und Pädagogik / Montessori Bawaria) Światowej sławy znawczyni pedagogiki Montessori. Nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z 16-letnim doświadczeniem jako nauczyciel w szkole montessoriańskiej w ramach Aktion Sonnenschein Prof. dr Theodora Hellbrügge. Honorowy Rektor Szkoły Montessoriańskiej w Wertingen (Bavaria, Niemcy). Pedagożka teatru, nauczycielka Qi Gong, długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Montessori na poziomie kraju związkowego Bawaria, współzałożycielka Akademii Montessori w Monachium, członek kierownictwa Akademii MoBil, wykładowca uniwersytetów w Augsburgu, Passau oraz Ludwig Maximilians Universität w Monachium.



WARSZTATY przeprowadzą natomiast między innymi:

Dr Grażyna Szyling – wieloletnia nauczycielka i dyrektorka w szkole publicznej; specjalistka w zakresie diagnozy i ewaluacji edukacyjnej; między innymi autorka książki: Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami (Kraków 2011).

Dr Ewa Zalewska – badaczka podręczników szkolnych, znawczyni kwestii autorskich programów i podręczników, znakomicie zorientowana w niemieckich rozwiązaniach dydaktycznych, autorka między innymi książki: Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych (Gdańsk 2013).

Anna Karsznia-Ciżmowska – nauczycielka w przedszkolu i szkole Montessori z ponad 10-cio letnim stażem.

Mariusz Budzyński – były wieloletni dyrektor Szkoły ALA we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego, pionier i propagator idei tutoringu w edukacji.

Dr Katarzyna Wajszczyk – były pedagog szkolny, specjalistka w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, autorka książki: Konflikt w szkole. Studium etnograficzne (Gdańsk 2015).

Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – specjalista w zakresie dramy, twórca struktur Odysei Umysłów w Polsce, twórca i wieloletni szef Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego „Wybrzeżak”, animator niezliczonych wydarzeń z pogranicza sztuki i edukacji.

Piotr Kowzan – studiował na uniwersytetach w Polsce, w Szwecji, w Danii i na Islandii oraz w Niemczech (na Duńskim Uniwersytecie Ludowym). Badał jak uczą się aktywiści ruchów społecznych i jak zmieniają się ludzie pod wpływem długów. Zajmuje się problemami współpracy, aktywizacją studentów i zagadnieniem gier dydaktycznych.

Jarosław Jendza – nauczyciel akademicki i szkolny, badacz uniwersytetu, eksplorator pedagogii Montessori oraz innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania.



Wśród prowadzących SEMINARIA udział swój potwierdzili:

Prof. Robert Kwaśnica – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, twórca polskiej pedagogiki inspirowanej myślą hermeneutyczną, Autor między innymi książki: Dwie racjonalności. Od pedagogiki ogólnej do filozofii sensu (Wrocław 1987) oraz wydanej ostatnio O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy (Wrocław 2015) – która będzie podstawą jednego z seminariów.

Prof. Henryk Mizerek – pedeutolog, specjalista w zakresie ewaluacji i stosowanych badań społecznych, autor między innymi książki: Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, (Olsztyn 1999).

Prof. Maria Groenwald – wieloletni nauczyciel szkolny, specjalista w zakresie problematyki egzaminu i egzaminowania, między innymi autorka książki: Etyczne aspekty egzaminów szkolnych (Gdańsk 2011).

Prof. Teresa Bauman – badaczka uniwersytetu, specjalistka w zakresie metodologii badań pedagogicznych, krytycznego myślenia i demokratyzacji edukacji, autorka książek: Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych (Gdańsk 2001) oraz Proces kształcenia w uniwersytecie…(Gdańsk 2011).

Prof. Alicja Jurgiel-Aleksander – andragog, specjalistka w zakresie jakościowej metodologii badań społecznych, autorka książek: Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim (Gdańsk 2007) oraz Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznjej (Gdańsk 2013).

Dr Jolanta Dyrda – specjalistka w zakresie pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, twórczyni poznawczo-społecznej koncepcji dysleksji, autorka książki: Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły (Gdańsk 2003).

Prof. Jolanta Kruk – specjalistka w zakresie dydaktyki ogólnej i pedagogiki muzeów, twórca koncepcji otwartego środka dydaktycznego i projektowania edukacyjnego, autorka między innymi książki: Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne (Gdańsk 2008).

Prof. Zdzisław Aleksander – filolog, glotodydaktyk, kaszubista, specjalista w zakresie pedagogii C. Freineta oraz teorii komunikacji, autor między innymi książki: Szansa na międzypokoleniowy dialog w kontekście rozumienia słów z zakresu moralności przez współczesne podmioty edukacyjne (Gdańsk 2009).



W ramach FORUM DOBRYCH PRAKTYK swój udział zgłosili między innymi:

Prof. Jolanta Kruk – prezentacja: Dydaktyka interaktywna

Prof. Zdzisław Aleksander – koordynacja prezentacji: Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a

Dr Ewa Zalewska – prezentacja: Szkoła w Bielefeld

Anna Ciżmowska – prezentacja: Z inspiracji pedagogiką M. Montessori

Uczniowie i Dyrektorzy Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu – prezentacja: Tutoring w szkole

Nauczyciele z zespołu Kreatywna Pedagogika Gdańsk – zgłoszona prezentacja: Lekcja pokazowa z dyskusją

Monika Maciejewska – prezentacja: "Oswajanie" ewaluacji. Od przymusu do dialogu

Anna Górecka – prezentacja: Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami w nauce a problemy z realizacją podstawy programowej

Jolanta Pułka – prezentacja: Szkoła skoncentrowana na uczniach

Sława Grzechnik – prezentacja: Praktyki komunikacyjne w świetle analizy transakcyjnej

Renata Michalak – prezentacja: Edukacja z neurobiologią w tle

Prezentacja zbiorowa: Monitorując prawa ucznia- refleksje i obawy – wstępne refleksje z realizowanego w latach 2015-1016 projektu w szkołach na Pomorzu.



UWAGA! Lista prezentacji Dobrych Praktyk jest otwarta. Przypominamy, że istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji w ramach Forum Dobrych Praktyk.

Przypominamy również, że Konferencja „Pomyśleć szkołę inaczej” jest pomyślana jako proces następujących po sobie wydarzeń (Debata, Wykłady, Warsztaty, Forum Dobrych Praktyk, Open Space Technology, Seminaria), które mają na celu inicjowanie wspólnego, nowatorskiego namysłu nas szkołą. Bezpośrednio będziemy zmierzać do wypracowania w trakcie tej konferencji dokumentu podsumowującego kluczowe kwestie w myśleniu o szkole, które ogniskowały naszą refleksję. Liczymy także na to, że ewentualne teksty poszczególnych uczestników, lub grup uczestników powstaną ex post – czyli odwrotnie niż to się dzieje zazwyczaj. Zapraszamy Państwa zatem do udziału w wydarzeniach stymulujących wspólną dyskusję, którą traktujemy jako punkt wyjścia dalszej, wspólnej pracy badawczej i projektowej.

Z poważaniem 
Zespół Programowy

środa, 13 maja 2015

Zaproszenie na konferencję

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Pomyśleć szkołę inaczej
(Re)thinking school

Ciągle zmagamy się z dominacją transmisyjnego modelu szkoły, opartego na autorytarnych i hierarchicznych relacjach, braku zaufania oraz na behawiorystycznym modelu ludzkiej psychiczności, który wpisuje się w ekonomiczne ramy myślenia o kształceniu jako o procesie skutecznej i wydajnej produkcji założonych a priori efektów. Wobec tego uznaliśmy, że trzeba podjąć próbę pomyślenia szkoły inaczej. Naturalnie takie próby były podejmowane już wcześniej, jednak ciągle widmo autorytarnej i transmisyjnej edukacji powraca, dostosowując się do coraz to nowych ideologicznych i kulturowych kontekstów. Biorąc zatem pod uwagę te propozycje, do tej pory przeciwstawiane dominującemu modelowi myślenia o szkole (czyli tak zwane „edukacyjne alternatywy”), chcemy zaproponować dwudniowy początek myślowej pracy nad szkołą, która zmierzałaby ku odnowieniu szkolnej edukacji.

Wydarzenie to jest pomyślane jako element szerszego kręgu działań zmierzających do odnowy szkoły. Idea tego spotkania narodziła się w dialogu ludzi zaangażowanych w życie szkoły z różnych perspektyw: nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, organy prowadzące, badaczy edukacji, przyszłych nauczycieli i organizacji pozarządowych. Z dyskusji tych aktorów życia szkolnego wyłoniła się istota propozycji, którą Państwu składamy oraz przekonanie, że odnowę szkoły należy zacząć od zmiany myślenia o niej.

Przede wszystkim chodzi nam o spotkanie wielu osób, które – nie znając się nawzajem – działają na rzecz edukacji szkolnej. Chcemy zatem stworzyć okazję do wzajemnego poznania oraz do zawiązania się zrębów możliwie szerokiego, czynnego i wspierającego się społecznego środowiska oświatowego. Planujemy w tym celu różne aktywności sieciujące uczestników konferencji.

Chcielibyśmy także, aby tworząc takie środowisko wypracować możliwie wspólną i otwartą wizję szkoły, na rzecz której zdecydujemy się współpracować. Dlatego zasadniczym celem tego wydarzenia będzie wypracowanie dokumentu – mapy podręcznej – wskazującej zasadnicze pola problemowe / wymiary funkcjonowania szkoły oraz propozycje ich organizacji, czy konceptualizacji, które mogłyby przyczynić się do odnowienia szkoły.

Idzie o odpowiedzi na pytania: Co jest dzisiaj sprawą kluczową w pytaniu o szkołę? Na czym polegać miałaby istota zmiany szkoły / jej odnowienia? Jaki jest sens istnienia szkoły? Po co nam szkoła? Jakiej szkoły chcemy? Jak zabierać się do jej zmiany? Jak organizować zmianę szkoły? Czym dla nas jest szkoła? Co to znaczy „dobra szkoła”? Co to znaczy „dobra edukacja”?


Nasza dwudniowa praca będzie się odbywać w różnych formach.

Wykłady pięciu zaproszonych mówców mają na celu wprowadzenie inspirujących, niespotykanych szerzej, nowych wątków w myśleniu o szkole, które mają potencjał do przebudowy naszego o niej wyobrażenia. Swój udział potwierdzili:

Debata o sensie istnienia szkoły ma na celu zderzenie ze sobą różnych perspektyw oglądu szkoły, rozpoznanie jej wielowymiarowości i złożoności, ale także próbę budowania pomostów pomiędzy tymi różnicami i dogadywania się co do pryncypiów.

Forum Dobrych Praktyk – to specjalny czas, w którym oprócz zaproszonych prezentacji wszyscy chętni uczestnicy Konferencji będą mogli zaprezentować w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, film, wystąpienie ustne etc.) jak zmienili, bądź zmieniają szkołę na lepsze.

Warsztaty mają na celu doświadczenie możliwości kierunków zmiany edukacji szkolnej, ale i barier w jej rozwoju.

Seminaria mają na celu eksplikację wszystkich doświadczeń zebranych podczas wykładów, dyskusji i warsztatów w obszarze danego wątku myślenia o szkole i zebranie ich w spójne stanowisko uczestników, lub protokół rozbieżności w tej sprawie.

Każdy uczestnik może wybrać grupy warsztatowe i seminaryjne, w których będzie chciał uczestniczyć. Przy wypełnianiu załączonej karty zgłoszeniowej prosimy o zapisanie się na wybrane seminarium oraz o zgłoszenie swojego akcesu do udziału w dwóch różnych warsztatach.

W ramach Forum Dobrych Praktyk uczestnicy konferencji mogą także zgłaszać własne propozycje wystąpienia, plakatu, bądź jakiejkolwiek innej formy publicznej prezentacji wybranej przez siebie dobrej praktyki. W załączonej karcie zgłoszeniowej znajdują się przykładowe tematy, które będą realizowane w ramach Forum Dobrych Praktyk, podczas konferencji oraz miejsce na wpisanie propozycji zgłaszanej przez uczestnika.

Całość planowanego wydarzenia kończyć się będzie plenarnym podsumowaniem, podczas którego będziemy próbowali wypracować zręby dokumentu / mapy podręcznej odnowienia szkoły. Planujemy prace nad tym dokumentem ukończyć drogą korespondencji mailowej z uczestnikami konferencji.

Efektem konferencji chcemy uczynić także książkę zbierającą wystąpienia mówców, doświadczenia i refleksje uczestników (o których pisemne sformułowanie będziemy prosić ex post) oraz wypracowane porozumienie, które ponadto ma stać się podstawą do dalszej pracy badawczej i polityczno-społecznej.

Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji „Pomyśleć szkołę inaczej” zapraszamy do wypełnienia załączonej karty zgłoszeniowej i wysłania jej na adres: pomyslecszkoleinaczej@gmail.com

Koszt udziału w konferencji zależy od daty dokonania opłaty:
Do 15 lipca 2015 – 250 zł
Od 16 lipca 2015 – 300 zł
Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie uczestników (bez śniadań) ale nie zawiera kosztów nocleguNumer konta bankowego na które należy wnieść opłatę konferencyjną zostanie podany do Państwa wiadomości w następnym komunikacie.


W Imieniu Komitetu Programowego
Prof. UG, dr hab. Teresa Bauman
Kierownik Zakładu Dydaktyki
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego



Faculty of Social Sciences of Gdańsk University - 1

wtorek, 12 maja 2015

Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIANA KONFERENCJĘ
Pomyśleć szkołę inaczej / (Re)thinking school


Potwierdzenie uczestniczenia w wybranym seminarium, warsztatach oraz zgłoszenie własnego pomysłu na wystąpienie/przedstawienie/plakat itp..
Forma
26 września
14.00 - 16.00
Proszę wpisać swoje nazwisko, szkołę/uczelnię/instytucję oraz e-mail przy wybranym seminarium
Seminarium

Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie

Kultura edukacji

Przestrzeń dialogu w szkole

Demokracja w szkole

Krytyczne myślenie

Innowacyjność w edukacji




25 września (piątek)
Proszę wstawić "X" przy wybranych warsztatach
I tura
15.00- 16.30
II tura
17.00 - 18.30
Warsztaty
Ocenianie kształtujące, diagnoza


Autorstwo i twórczość w szkole


Być w relacjach – inspiracje montessoriańskie


Rozwiązywanie konfliktów


Od grywalizacji do zagracania – II tura
Tylko w II turze

Konsensus - alternatywne formy podejmowania decyzji w szkole - I tura

Tylko w I turze
(Nie)możliwe spotkania -Drama


Strategie zmiany w szkole – II tura
Tylko w II turze

Metody aktywizujące – I tura

Tylko w I turze
Zaprojektuj sobie szkołę


Nowe media w edukacji





26 września (sobota)

Forum dobrych praktyk
Dydaktyka interaktywna
Forma prezentowania – dowolna (plakat, prezentacja, inne ), FDP ma charakter otwarty .
W tej części konferencji jest miejsce na podzielenie się z innymi swoimi pomysłami
Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a
Szkoła w Bielefeld (Niemcy)
Z inspiracji pedagogią M. Montessori

Tytuł /temat oraz forma przedstawienia swojego pomysłu
Imię i nazwisko