poniedziałek, 21 września 2015

Program konferencji

miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul Bażyńskiego 425 września 2015 (piątek) aula S 203

9:00 – 9:30 rejestracja uczestników
9:30 – 9:40 otwarcie Konferencji –T. Bauman
9:40 – 11:30 debata: Po co nam szkoła? - prowadzący P. Zamojski
11:30 – 11:50 przerwa kawowa
11:50 – 12:10 J. Rutkowiak: Pomyśleć szkołę inaczej w warunkach zwrotu złożoności świata (complexity turn)
12:10 – 12:40 Ingeborg Müller-Hohagen: Lernen ohne Druck und Angst – essentiell für eine zeitgemäße Schule (tłumacz) Uczenie się bez stresu i strachu - kwestie istotowe dla teraźniejszej szkoły
12:40 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 13:20 D. Klus-Stańska: Jak wyjść poza horyzont pomyślenia szkoły
i zrehabilitować wiedzę? Reminiscencje z Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak”
13:20 – 13:40 R.Kwaśnica: O szkole poza kulturową oczywistością
13:40 – 14:00 dyskusja
14:00 – 15:00 obiad

15:00 – 16:30 WARSZTATY - tura IAnna Karsznia - Ciżmowska
Być w relacjach – inspiracje montessoriańskie
sala A 205

Piotr Kowzan
Konsensus - alternatywne formy podejmowania decyzji w szkole
sala A 207

Jarosław Jendza
Metody aktywizujące
sala A 203

Mariusz Budzyński
Zaprojektuj sobie szkołę
sala A 208
16:30 – 17:00 przerwa kawowa
17:00 – 18:30 WARSZTATY - tura II


Ewa Zalewska, Anna Malenda

Autorstwo i twórczość w szkole
sala A 205

Katarzyna Wajszczyk
Rozwiązywanie konfliktów
sala A 207

Jarosław Jendza
Strategie zmiany w szkole
sala A 203

Young Digital Planet
Nowe media w edukacji
Jak zostać gwiazdą (nowych) mediów we własnej klasie?
sala A 208

18:30 – 19:00 Open Space Technology1 (Hol- poziom -1)
19:00 – 21:00 kolacja
21:00 – 21:30 Open Space Technology (Hol- poziom - 1)


26 września 2015 (sobota) aula S 203

10:00 – 10:30 Joris Vlieghe: Education under school conditions. A plea for a thing-centered pedagogy (tłumacz) Edukacja w warunkach szkolnych. W stronę pedagogiki skoncentrowanej na rzeczach
10:30 – 10:50 dyskusja
10:50 – 11:10 przerwa kawowa
11:10 – 13:00 FORUM DOBRYCH PRAKTYK (równoległe sesje)sala A 307
J. Dziekońska, Nowy wymiar kultury dziecięcej tworzony w Internecie
M. Żak-Skalimowska, Wymarzony podręcznik w oczach dziecka -refleksje na temat realizacji projektu: Tworzę swój podręcznik- wiem czego i jak chcę się uczyć
J. Kruk, P. Grzelecka, Pomoce edukacyjne jako element  warsztatu dydaktycznego nauczycielki przedszkolnej

sala
A 209/210
M. Sadowska, A. Mońko, Rola tutora
Dyrektorzy i uczniowie Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu – prezentacja: Tutoring w szkole
M. Rutka, Klasa medialno/dziennikarska-Komentarz do realizacji programu klas licealnych o profilu medialno/dziennikarskim pod patronatem kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UGsala A 205
M. Maciejewska, „Oswajanie” ewaluacji. Od przymusu do dialogu,
W. Bednarkowa, Ewaluacja dialogowa zamiast tradycyjnego egzaminu
A. Górecka, Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami w nauce a realizacja podstawy programowej
A. Babicka - Wirkus, Miejsce oporu ucznia w szkole
A. Jędrzejowska, Dobry start dzieci z zespołem Downa w szkole integracyjnej (innowacja w edukacji)
sala A 206
U. Bartnikowska, B. Antoszewska, Uczenie się poprzez uczenie innych - przykład zastosowania edukacji domowej
A. Dereń, Animacja środowiskowa na przykładzie CIE w Kartuzach
M. Plicht, Młodzieżowy Ruch Naukowy czyli młodzież wsparciem dla nauczyciela
J. Karoń, Techniki pamięciowe - uczenie inaczej


sala A 208
J. Pułka, Szkoła skoncentrowana na uczniach
A. Karsznia-Ciżmowska, Z inspiracji pedagogiką M. Montessori
M. Pieprzyk, Metody nauczania w leśnych przedszkolach- Waldkindergearten w Niemczech
Sz. Dąbrowski, Ruch SLOW w edukacji
A.Tomasik, Projekt Kreatywna Pedagogika w Gdańsku - oddolna i dobrowolna zmiana szkół publicznych


sala A 207
Z. Aleksander, M. Kędra, M. Brzana, M. Tarnowska, Z inspiracji pedagogią C. Freineta
M. Kędra, Jak tworzyć i prowadzić szkołę publiczną opartą o pedagogię C. Freineta
M. Brzana i M. Tarnowska Dlaczego warto być nauczycielem freinetowskim. Nauczyciel Freinetowski w szkole niepublicznej
Sesja posterowa
M. Ciechomski , EMPATIA - zapomniany konstrukt w pedagogice
E. Zalewska, Szkoła w Bielefeld
A. Koterwas, International Baccalaureate School

13:00 – 14:00 obiad
14:00 – 16:00 SEMINARIA (równoległe sesje)

Maria Groenwald

Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie
sala A 203
Astrid Męczkowska-Christiansen
Kultura szkoły
sala A 205
Jolanta Dyrda

Przestrzeń dialogu w szkole
sala A 206
Alicja Jurgiel-Aleksander

Demokracja w szkole
sala A 207
Teresa Bauman

Krytyczne myślenie
sala A 208
Adam Jagiełło Rusiłowski

Innowacyjność w edukacji
s. A209/210

16:15 – 17:00 zakończenie konferencji

1 Metoda Otwartej Przestrzeni – polega na samoorganizacji względnie dużej grupy ludzi, którzy – posługując się odpowiednimi zasadami – samodzielnie moderują dyskusje w małych grupach, tworzonych wokół wskazanych przez siebie tematów.


Program do pobrania w PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz